รับสมัครงาน กับ โครงการทาวน์โฮม เกษตรนวมินทร์ ภณาสิริ เรสซิเดนซ์ทาวน์โฮม เกษตรนวมินทร์ ภณาสิริ เรสซิเดนซ์

Careers

รับสมัครงาน กับ ทาวน์โฮม เกษตรนวมินทร์ ภณาสิริ เรสซิเดนซ์

ตำแหน่ง พนักงานขาย (อสังหาริมทรัพย์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ระดับการศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี
2. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดงาน : ขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ทาวน์โฮม , คอนโด ,บ้านเดี่ยว และบริการหลังการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร ( จตุจักร , ลาดพร้าว)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน + คอมมิชชั่น

ตำแหน่ง After Sale Service

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ระดับการศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี
2. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดงาน :

- ทำหนังสือนัดหมายเรื่องการตรวจงานเพื่อส่งมอบลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
- ประสานงานเรื่องของการรับมอบห้อง และบ้าน
- ประสานงานนัดหมายระหว่างลูกค้าและช่าง
- ติดตามงานแก้ไข
- ประสานงานหาผู้รับเหมา นอกกรณีที่ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบอยู่ไม่สามารถเข้าแก้ไขได้ทัน
ตามนัดเวลาที่กำหนด
- ประสานงานฝ่ายก่อสร้าง บริษัทเพื่อตรวจรับมอบห้องหรือบ้าน
- บริการลูกค้าก่อนเข้าอยู่และหลังเข้าอยู่
- ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร ( จตุจักร , ลาดพร้าว)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน + คอมมิชชั่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์และสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ระดับการศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี
2. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดงาน :

- จัดทำและตรวจสอบสัญญาก่อนส่งให้ลูกค้าและผู้มีอำนาจลงนาม
- ตรวจสอบเอกสารส่งแบงค์ให้กับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับทางแบงค์ ติดตามผล อนุมัติแบงค์
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายตรวจสอบห้องและลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์
ได้ตามเป้าหมาย
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน และกรมที่ดิน เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์
ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ออกหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าแผนที่กำหนดโอนฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร ( จตุจักร , ลาดพร้าว)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน + คอมมิชชั่น

ตำแหน่ง ผู้จัดการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ระดับการศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี
2. เพศชาย/หญิง
3. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย การตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดงาน :

- กำหนดนโยบายและวางแผนการขายและการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำหนดยุทธ์ศาสตร์
ในการบรรลุเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัท
- กำกับและตรวจสอบผลงานของบริษัทด้านยอดขายผลิตภัณฑ์ในภาพรวม
- พัฒนาและกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขาย และเพิ่มยอดจำหน่าย
รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาด
- เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค
เพื่อนำมาพัฒนายุทธ์ ศาสตร์ทางการตลาด กิจกรรมการขาย
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ
- ดูแลระเบียบการปฎิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ
- ดูแลเป้าหมายการขายของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการเพื่อปรับปรุงในการเข้าถึงผู้บริโภค และนำเสนอข้อมูลลูกค้า
ผ่านให้ฝ่ายการตลาดเพื่อวางแผนงาน
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่สำนักงานใหญ่ ในเรื่องการทำสัญญา การเงิน ,การตรวจรับมอบบ้าน,
การโอนกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องการตรวจรับสภาพห้อง
- นำเสนอและให้ข้อมูลการขายของโครงการแก่ลูกค้า
- ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงินในการรับมอบบ้าน การโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนอง
- จัดทำและตรวจสอบค่า Commission โดยประสานงานกับฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายบุคคลและธุรการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร ( จตุจักร , ลาดพร้าว)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน + คอมมิชชั่น

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน (ออม + กู้)

วิธีการสมัคร :

1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
2. สมัครผ่านทาง JOBBKK.COM
3. สมัครผ่านทาง Email : hrbangkok@shk-group.com

ติดต่อ :

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ภณาสิริ ดิเวลลอปเม้นต์ จำกัด โครงการทาวน์โฮม เกษตรนวมินทร์  ภณาสิริ เรสซิเดนซ์
อาคาร เอส.เอช.เค. กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :

02-017-9000 ต่อ 7890 ,7893

อีเมล์ :

hr_recruit@shk-group.com ,